Aby zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy CV musi być łatwe w odbiorze, czytelne i przejrzyste. Warto pamiętać o podstawowych zasadach: tytuł, dane osobowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, hobby oraz kontakt. Mogą się różnić w zależności od stanowiska, na jakie aplikujemy. Zawsze jednak powinno być krótkie, napisane w jednym kawałku tekstu i czytelnie. Tytuł musi być krótki i zawierać tylko najważniejsze informacje. Przykładem dobrego tytułu jest: „Doradca Klienta w Dziale Obsługi Klienta”. Jeśli chcemy zwrócić uwagę na nasze doświadczenie, to możemy napisać: „Specjalista ds. Obsługi Klienta z 5-letnim doświadczeniem w branży”. Dane osobowe powinny być kompletne i aktualne. Należy pamiętać o podaniu: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Jeśli CV ma być wysłane pocztą, to warto podać datę urodzenia oraz PESEL. Doświadczenie zawodowe to główny punkt CV. Opisujemy w nim nasze dotychczasowe miejsca pracy, stanowiska, obowiązki oraz osiągnięcia. Warto pamiętać o krótkich i przejrzystych zdaniach. Opisujemy tylko to, co jest istotne dla danego stanowiska. Doświadczenie można podzielić na dwie części: aktualne oraz poprzednie. Wykształcenie powinno być podane w kolejności od najwyższego do najniższego. Należy podać: rok ukończenia, nazwę uczelni, kierunek studiów oraz stopień (licencjat, magister, inżynier). W przypadku studentów można podać rok i semestr. Umiejętności to informacje o naszych kwalifikacjach, które mogą być przydatne w pracy. Opisujemy tutaj m.in.: języki obce, umiejętności IT, uprawnienia. Warto pamiętać, że każdą umiejętność warto podkreślić odpowiednim słowem: „znajomość języka angielskiego na poziomie B2”, „umiejętność obsługi programu Excel”, „prawo jazdy kat. B”. Hobby można podać w ostatniej części CV. Nie jest to jednak obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy, to warto pamiętać o tym, żeby były to tylko te, które mogą nas predysponować do danego stanowiska lub te, które świadczą o naszych kwalifikacjach. Przykładowo: jeśli aplikujemy na stanowisko tłumacza, to warto podać hobby, które świadczy o naszych umiejętnościach językowych. W przypadku pracy w dziale sprzedaży, warto podać hobby związane z kontaktem z ludźmi. Na koniec należy podać swój adres e-mail oraz numer telefonu, pod którym można się skontaktować. Warto pamiętać, żeby adres e-mail był profesjonalny i łatwy do zapamiętania. Numer telefonu powinien być aktualny i podany w formacie międzynarodowym. Podsumowując, CV musi być czytelne, przejrzyste i krótkie. Warto pamiętać o podstawowych zasadach: tytuł, dane osobowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, hobby oraz kontakt.

Powrót do góry
facebook